Obedience

Obedience neboli vysoká škola poslušnosti je mladý sport, který vznikl ve Velké Británii. Cílem tohoto sportu je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Je vhodný pro všechny plemena, jak pracovní, tak společenská.

Obedience má 4 kategorie (OBZ, OB1, OB2, OB3), kde se sčítá 10 cviků.  My se obedience věnujeme od jara 2017 pod vedením trenérky a snažíme se trénovat i ve volném čase sami. Výhodou je, že není potřeba žádných speciálních pomůcek či překážek. Momentálně se připravujeme se na zkoušky OBZ a OB1. Hlavní rozdíl mezi těmito zkouškami je aport a identifikace předmětu.

Dne 9.9.2017 jsme se s Jch, Ch Mekkym Želečské vrchy zúčastnili Nortebaz cupu v kategorii OB-Z. Mekky získal známku výbornou s 265,5 body a umístili jsme se na 2. místě ze 7 pejsků. Provedení samostatných cviků měl moc hezké, jen ty přechody měl trošku uštěkané. A teď nás čeká příprava na OB1.

Přehled cviků OBZ

1 Odložení vsedě ve skupině, 30 sekund, psovod v dohledu
2 Chůze u nohy
3 Odložení do lehu nebo do stoje za chůze
4 Přivolání z lehu
5 Odložení do sedu za chůze
6 Vyslání do čtverce
7 Držení aportovací činky
8 Ovladatelnost na dálku, pozice
9 Skok přes překážku
10 Vyslání okolo kuželu a zpět
11 Všeobecný dojem